Dane

 
GŁUCHÓW
Nazwa Gminy Głuchów
Rodzaj gmina wiejska
Lokalizacja woj. łódzkie, pow. skierniewicki
Kod 96-130
Adres Głuchów, Aleja Klonowa 5
Kontakt

tel.        +48 (046) 815-75-30
telefax: +48 (046) 815-70-58

e-mail: gluchow@poczta.onet.pl

Wójt mgr inż. Andrzej Kowara
tel.       +48 (046) 815-75-30
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bartkowicz
tel.       +48 (046) 815-71-61

Z-ca Wójta
i Sekretarz Gminy
mgr inż. Lech Kowara
tel.      +48 (046) 815-75-30
e-mail: lechkowara@poczta.onet.pl
Skarbnik Gminy

mgr Anna Lach

tel.      +48 (046) 815-70-51

          1.     NIP:                          836-18-33-004

        2.    NR konta bankowego: 14 9297 0005 0900 2088 2012 0005 
               Bank Spółdzielczy w Skierniewicach , Oddział w Głuchowie     

                   

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2003-07-04 17:47:23 | Data modyfikacji: 2015-03-19 09:57:08.
Data wprowadzenia: 2003-07-04 17:47:23
Data modyfikacji: 2015-03-19 09:57:08
Opublikowane przez: Lech Kowara